Wanneer tekentherapie

Als mensen tekort schieten, het kind verwaarlozen, pijn doen, verdrietig maken dan levert dat grote problemen op. In het nu, maar zeker ook in de toekomst. Het kind kan hechtingsproblemen krijgen , zich overal tegen willen verzetten en aandacht willen vragen op een verkeerde manier.

Sociaal isolement
Het kan een kind wantrouwend maken en onzeker. Vaak hebben kinderen dan ook moeite om contacten te leggen, sociale banden aan te gaan, vriendschappen te sluiten, waardoor het uiteindelijk in een sociaal isolement kan komen.

Onbegrip
Niemand begrijpt hem of wil hem begrijpen. Dit wordt nog moeilijker als niemand aan de bel trekt, bijv. de school of familie, omdat ze het niet zien of het niet aandurven om de problemen aan de kaak te stellen. Ook pestgedrag wat op school of in de sociale omgang met anderen gebeurt wat niet wordt opgemerkt, zal grote gevolgen kunnen hebben voor het kind.

Verdriet
Maar ook rouwverwerking, ziekte of andere traumatische gebeurtenissen kunnen ernstige problemen veroorzaken bij uw kind.

Home

Waneer tekentherapie

Kindertekentherapie

Mijn filosofie

Kosten

Overige activiteiten

     Folders    

  Foto's activiteiten

Foto's schilderijen

Contact